Firma Geo-Agro Rybnik oferuje wykonanie usług w zakresie:
 • klasyfikacja gleboznawcza śląskie
 • kontrola zasięgu gleb organicznych
 • klasyfikacja po szkodach górniczych
 • pomiary geodezyjne
 • wznowienia granic nieruchomości
 • podział nieruchomości Rybnik
 • rozgraniczeń nieruchomości
 • rozliczenia użytków gruntowych
 • sporządzenia map do celów projektowych Rybnik
 • wytyczania budynków i elementów uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja itp.)
 • pomiarów wykonawczych budynków i przyłączy
 • sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów przewłaszczeniowych
 • wykonywania przekrojów podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych
 • sporządzania map w formie cyfrowej
 • wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w oparciu o technologie satelitarne

geodezja - podział nieruchomości - mapa do celów projektowych - usługi geodezyjne - wyznaczanie granic - klasyfikacja gruntów